• 2018

259x200 kavli

Kavlifondet støtter Vinterfestspill

Kavlifondet er det eneste næringsmiddelkonsernet i Norge som deler ut overskuddet til gode formål. kavlifondet.no

 

Kavlifondet og Vinterfestspill i Bergstaden

 

Kavlifondet har valgt å gjøre KonstKnekt – Kavlifondets og Vinterfestspill Orkesterakademi til en av sine mest ambisiøse satsinger på unge musikktalenter og tilbyr seg å fullfinansiere akademiet i 3 år. For Vinterfestspill i Bergstaden er dette en anerkjennelse av at idéen har kulturpolitisk berettigelse og samfunnsmessig betydning.

 

Om å lære av de beste

Musikere fra Berliner Philharmoniker har de siste 7-8 år deltatt under Vinterfestspill i Bergstaden og vært godt fornøyde med kvalitetsnivået på festspillene både kunstnerisk og arrangementsmessig. På bakgrunn av disse erfaringene valgte orkesteret å legge sin årlige Eurpoakonsert til Røros kirke våren 2016. Arrangementet ble prikkfritt gjennomført og både orkesterets administrasjon og kunstnerisk ledelse erfarte at her var det grunnlag for videre samarbeid. Da ble idéen om KonstKnekt utviklet, og allerede påfølgende høst er utdanningstilbudet på plass. Et utvalg norske musikere vil få anledning til å videreutvikle seg som orkestermusikere gjennom individuell oppfølging av en mentor fra et av verdens beste symfoniorkestre. Deler av utdannelsen foregår i Berlin, deler av den på Røros, og resultatet møter vi hvert år under Vinterfestspill i Bergstaden - så vi har mye å glede oss til.

 

Om å støttes de beste

Kavlifondet eier Kavlikonsernet som er et av Norges største, eldste og mest internasjonale matvarekonsern med virksomhet i over 20 land. Formålet med stiftelsen, er å dele ut overskuddet som ikke brukes på å styrke og videreutvikle Kavli- bedriftene til nytte og glede for samfunnet rundt seg.  60% går til humanitære prosjekter. Særlig støttes ulike helse- og utdanningsprosjekter knyttet til mennesker som lever i fattigdom. Videre støttes barn og unges psykiske helse, sårbare eldre demente, fattige og utsatte grupper. 30%prosent går til forskning på alvorlig sykdom og humanitær nød. 10% prosent går til å videreutvikle unge musikktalenter og til å gjøre kunst og kultur-opplevelser tilgjengelig for alle. Hittil i år har Kavlifondet delt ut ca. 70 millioner kroner til prosjekter i inn og -utland. At Kavlifondet satser på KonstKnekt og ønsker å ha navnet sitt knyttet til prosjektet, er til stor glede for Vinterfestspill. Det forteller oss at satsingen betraktes som like viktig profilering for Kavlifondet som for Vinterfestspill i Bergstaden.

Profesjonalitet og idealisme

Profesjonalitet og idealisme er grunnleggende verdier for all virksomhet relatert til Vinterfestspill i Bergstaden. Vårt samarbeid med Berliner Philharmoniker, der idealistiske, profesjonelle i eliteklassen stiller kompetanse til rådighet for unge ambisiøse nyutdannede ´kolleger´, er et utmerket eksempel på hvordan våre kjerneverdier kan ivaretas. Med Kavlifondet som finansiell støttespiller i denne sammenhengen, er ringen sluttet, og profesjonalitet og idealisme blir gjennomgående verdier for hele satsingen.